SAMU - Salon historiallinen museo

Tutustu museokohteisiin

Työnkuvat

K.F.Kaarlosen huone Perniön museossa

Millaista työtä museossa tehdään?

Museoammattilaiset ovat kulttuuriperinnön asiantuntijoita. Mitä museon työntekijät käytännössä tekevät?

Intendentti

SAMUn intendentin harteilla on vastuu museon kokonaistoiminnasta. Hän vastaa museon taloudellisten asioiden suunnittelusta ja resurssien riittävyydestä yhteistyössä museopalveluiden esimiehen kanssa. Intendentti ohjaa museon eri toimintoja, markkinoi ja pitää yllä yhteiskuntasuhteita. Näyttelytyössä hän pitää huolen sopimuksista ja laatii tiedotuksen päälinjaukset. Intendentti kehittää alueellista museotoimintaa ja neuvottelee ulkoisten ja sisäisten palveluiden hankinnasta.

Museoamanuenssi

Museoamanuenssi vastaa Salon kulttuurihistoriallisen aineiston tallentamisesta, tutkimisesta ja hoidosta. Hän valmistelee hankintoja, järjestää näyttelyitä sekä luetteloi ja digitoi kulttuurihistoriallisia kokoelmia. Museoamanuenssi huolehtii kokoelmien säilytyksestä ja kunnossapidosta. Työnkuvaan kuuluvat myös kulttuuriympäristöä koskevat asiakaspalvelu- ja asiantuntijatehtävät. Museoamanuenssin tehtäviin kuuluu lisäksi tiedottaminen ja ryhmien opastaminen sekä pedagoginen yhteistyö muun muassa koulujen ja päiväkotien kanssa.

Tutkija

Tutkija vastaa Salon teollisuuteen liittyvän kulttuuriperinnön tallentamisesta, tutkimisesta ja hoidosta. Hänellä on kokonaisvastuu elektroniikkakokoelmista. Tutkija luetteloi, tutkii, valokuvaa ja järjestää kokoelmia sekä laatii esineluetteloita. Hän valmistelee hankintoja sekä huolehtii esineistön säilytyksestä ja kunnosta. Hän järjestää näyttelyjä, tiedottaa ja opastaa. Lisäksi tutkija toimii museaalisena asiantuntijana, vastaa kokoelmien lainauksista ja pitää yhteyksiä elektroniikka-alan yrityksiin, harrastajiin, alan museoihin ja oppilaitoksiin. Hän toimii myös Salon elektroniikkamuseon Ystävien talkootöiden ohjaajana.

Milloin työtä tehdään?

SAMUn henkilökunta työskentelee pääsääntöisesti ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15:15. Intendentti ja museoamanuenssi työskentelevät osoitteessa Ylhäistentie 2 (entinen Salon AMK:n toimipiste). Tutkijan työhuone sijaitsee Astrum-keskuksessa elektroniikkamuseon yhteydessä osoitteessa Salorankatu 5-7, ovi 3.

Henkilökunnan yhteystiedot