SAMU - Salon historiallinen museo

Tutustu museokohteisiin

Toiminta

Trömperin kestikievarin pihallaKiikalan kotiseutumuseon savusaunasisäkuva sähkötehtaan valimo 1935

Salon historiallinen museo SAMU vastaa Salon alueen aineellisen perinnön tallentamisesta, tutkimisesta ja näytteille asettamisesta. Tavoitteena on vahvistaa kaupungin asukkaiden identiteettiä ja lisätä ymmärtämystä omaa kulttuuria, historiaa ja ympäristöä kohtaan. Samalla pyritään edistämään yhteisöllisyyttä, viihtyvyyttä ja hyvinvointia.

Yleisölle avoimia museokohteita ovat Halikon, Perniön ja Meritalon museot, Kiikalan, Kiskon ja Suomusjärven kotiseutumuseot, Kreivinmäen ulkomuseo, Trömperin kestikievari ja Salon elektroniikkamuseo, jonka kokoelmiin voi tutustua myös Elias-verkkosivun kautta.

Museo palvelee asiakkaitaan näyttelyin ja tapahtumin sekä toimimalla Salon kulttuuri- ja rakennushistorian tietopankkina. Sen tehtävänä on säilyttää ja hoitaa hallussaan olevia kokoelmia ja arkistomateriaalia sekä kartuttaa Salon kulttuuri- ja tuotantohistoriallista esineistöä ja muuta aineistoa.

Museo tekee yhteistyötä oppilaitosten, asiantuntijoiden, harrastajien ja keräilijöiden kanssa, tarjoaa palveluja alueen asukkaille ja yhteisöille sekä osallistuu erityisesti lasten ja nuorten oppimista ja luovuutta tukevaan toimintaan. Museo auttaa alueen kotiseutu- ja perinneyhdistyksiä paikallisidentiteetin vaalimisessa sekä opastaa museotyössä.