SAMU - Salon historiallinen museo

Tutustu museokohteisiin

Museon organisaatio

Salon historiallinen museo SAMU sijoittuu Salon kaupungin organisaatiossa hyvinvointipalveluiden kulttuuripalveluihin. Hyvinvointipalveluja johtaa apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä. Salon kulttuuripalvelujen museopalveluihin kuuluu SAMUn lisäksi Salon taidemuseo Veturitalli.

Tutustu Salon kaupungin organisaatiokaavioon. Kulttuuripalvelut kuuluvat vapaa-ajan lautakunnan päätösvallan alaisuuteen kansalaisopiston, kirjastopalveluiden ja liikuntapalveluiden tavoin. Organisaatiossa vapaa-aikapalveluiden johtaja hoitaa oman toimensa ohella myös kulttuuripalveluiden esimiestehtävät. Vapaa-aikapalveluiden johtajana ja kulttuuripalveluiden esimiehenä toimii Hilpi Tanska.

Salon vapaa-ajan lautakunnan jäsenet:

Karoliina Vierjoki-Väätäinen (kesk) pj
Mika Kortelainen (kok) 1. vpj
Piia Keto-oja (sd) 2. vpj
Juha Björkstrand (ps)
Leila Hernesniemi (vas)
Jani Hirvimäki (ps)
Minna Isojunno (vihr)
Arttu Laaksonen (kesk)
Aimo Peltonen (sd)
Reijo Salokannel (kok)
Anita Sjöholm-Nikkanen (sd)
Emilia Thomas (kok)
Outi Ylönen (vihr)

Kaupunginhallituksen edustaja:
Simo Vesa (sd)
varalla Mikko Lundén (ps)

Nuorisovaltuuston edustaja:
Niilo Helkama
varalla Selja Isojunno

Perustietoa SAMUsta

Salon historiallinen museo SAMU on Suomen museoliiton jäsen. Suomen museoliitto on museoalan keskusjärjestö.
SAMUlla on yhdeksän yleisölle avoinna olevaa museokohdetta: Elektroniikkamuseo, Halikon museo, Kiikalan kotiseutumuseo, Kiskon kotiseutumuseo, Kreivinmäen ulkomuseo, Meritalon museo, Perniön museo, Suomusjärven kotiseutumuseo ja Trömperin kestikievari.
SAMUssa työskentelevät intendentti, tutkija ja museoamanuenssi.
Salon museoiden valtionosuus oli vuonna 2017 viideltä henkilötyövuodelta yhteensä 114 412 euroa.

SAMUn tilastotietoa vuodelta 2017

  • Laskennalliset henkilötyövuodet 3,5
  • Toimintakulut 476 230 e (henkilöstökulut 197 784 e, muut kulut 278 446 e)
  • Tuet ja avustukset 14 728 e
  • Myynti- ja muut toimintatuotot 5828 e

Vuosikertomukset

Toimintakertomus 2016

Toimintakertomus 2015

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2011